Andelsboligforeningen Seniorbo, Hørning


 

Bag Seniorbo

Planlægningsgruppen bag "Seniorbo Hørning",
arkitekt Jette Frost Larsen, Skanderborg,
og ejendomsmægler Eva Høgh, Århus
(bistået af advokat Hanne Jensbo, Århus)
havde den 5. maj 1997 indbudt til orienteringsmøde om opførelse af seniorandelsboliger i Hørning med efterfølgende stiftende generalforsamling.

Andelsboligforeningen "Seniorbo Hørning" blev stiftet ved dette møde, og der blev foretaget valg af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer.

Indflytning skete september 1998.