Andelsboligforeningen Seniorbo, Hørning


Fotos med foreningsliv

I Seniorbo Hørning´s vedtægter §3.1 står der:

Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der ønsker en bolig eller samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig i foreningens ejendom, og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelle tillæg.

Det tilstræbes, at nye andelshavere er mindst 45 år - hvor der er tale om par, da den ældste.

Det tilstræbes, at ledigblevne boliger for de tre størstes vedkommende fremover tildeles par.