Andelsboligforeningen Seniorbo, Hørning


Den 29. juli 2016 var der arrangeret en udflugt
til Flyvestation Karup's Museum.

Da vejret var med os blev det en dejlig tur gennem det flote danske landskab, hvor den medbragte kaffe og rundstykker blev nydt ved Tange Sø inden turen fortsatte til Karup.

Vel ankommet var der rundvisning på musset med et par kyndige guider, det blev et spændende indblik i Flyvevåbnets historie.

Efter at frokosten var blevet indtaget i Museets personaleforkoststue, så vi det store lager med museumsgenstande af alle slags, der ventede på restaurering før hjemturen til Seniorbo.

Se billeder fra turen herunder - venligst stillet til rådighed af Jørgen B. ©2016


(Klik på et billede for at se det i større udgave!)


Til Galleri-forsiden